Tuesday, 17/05/2022|
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN!
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0394843460
  • Email:
   huyen196186@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - TT Tổ Hành chính
  • Điện thoại:
   0982538246
  • Email:
   nghasam@gmail.com
 • Trần Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0904633776
  • Email:
   transonkimson@gmail.com
 • Lý Thanh Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0948636075
  • Email:
   lyhien1985st@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0989980139
  • Email:
   anhnguyen08058@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0983337337
  • Email:
   ducphuctam1977.ks@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0984900488
  • Email:
   ducphuctam19772@gmail.com
 • Kiều Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0976873455
  • Email:
   yenyte1986@gmail.com