Tuesday, 17/05/2022|
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN!
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0364207358
  • Email:
   thucnhi0912@gmail.com
 • Kiều Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989553691
  • Email:
   gialinh2211@gmail.com
 • Nguyễn Thị Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0975412024
  • Email:
   chaukhue78kimson@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392676444
  • Email:
   misstran.vst@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0982476426
  • Email:
   hungduyen73@gmail.com
 • Hoàng Thị Mỵ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0976297169
  • Email:
   hoangdung7174@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983250176
  • Email:
   phamthanhhuyenart@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987509675
  • Email:
   thanhnguyenthi078@gmail.com
 • Phan Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972130801
  • Email:
   phanlan976@gmail.com
 • Hoàng Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí HĐSP
  • Điện thoại:
   0983233476
  • Email:
   hoanghoan15041976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0983200518
  • Email:
   minhhong77kimson@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972125819
  • Email:
   nguyenthihuongks819@gmail.com