Thứ ba, 17/05/2022|
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN!
 • Phạm Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện hội CMHS
 • Trần Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392676444
  • Email:
   misstran.vst@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - TT Tổ Hành chính
  • Điện thoại:
   0982538246
  • Email:
   nghasam@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0982476426
  • Email:
   hungduyen73@gmail.com
 • Hoàng Thị Mỵ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0976297169
  • Email:
   hoangdung7174@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0983200518
  • Email:
   minhhong77kimson@gmail.com
 • Nguyễn Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0976157445
  • Email:
   nguyenthixuyen69@gmail.com